Het Vechtdal

Erve Vechtdal Koe Safari Vechtdal marktering lelie

Boeren in de natuur

Op de bijzondere plek waar Vecht en Regge bij elkaar komen, ligt Erve Vechtdal. Een agrarisch bedrijf met volop ruimte voor natuurbeleving en recreatie.

Uniek is de samenwerking tussen onderneemster Simone Koggel van Erve Vechtdal en Staatsbosbeheer. Zij werken intensief samen om natuurbeheer en agrarisch ondernemen op deze plek te laten samenkomen. Het wordt een experiment om zowel ecologisch als economisch winst te boeken. Staatsbosbeheer geeft met inbreng van haar natuurgronden het bedrijf van Simone mede vorm. De wederdienst van Simone is dat zij op haar volledige bedrijf de natuur een prominente plek geeft en daar al haar bezoekers van laat genieten.

Deze pilot maakt deel uit van het landelijk programma natuurinclusieve landbouw wat Staatsbosbeheer in opdracht van minister Carola Schouten en de Wageningen University & Research uitvoert.

 

Erve Vechtdal werkt nauw samen met Vechtdal Marketing. Samen met andere ondernemers uit het Overijsselse Vechtdal laten we zien hoe mooi dit gebied is. We versterken elkaar en trekken samen op. Niet voor niets wappert de vlag van Vechtdal Marketing op de top van de uitkijktoren boven de Roundhouse. Het symboliseert de kracht van onze samenwerking!